Hjälpmedel och maskiner

1956, april. Till vänster maskinstation och uppe i mitten på bilden vattenintaget. Till höger betongblandarstation. Totalt blandades 80 000 kubikmeter.

Bålforsen Armbraking Racing Ockelbo Allaktivitetssällskap